Dedykowane na rynki krajów rozwijających się. Dostępne również w wersji kabinowej.